Nosice

VE NosiceVE Nosice je priehradovou vodnou elektrárňou a jej nádrž má funkciu týždenného vyrovnávania prietokov. Využitá voda je odvádzaná pri Púchove do hate Dolné Kočkovce, ktorá je súčasťou najstaršej kaskády vodných elektrární na Váhu.

Nádrž Dolné Kočkovce má však pomerne malý akumulačný objem a vodná elektráreň pod ňou relatívne malú hltnosť (150 m3.s-1), preto VE Nosice s maximálnym prietokom skoro 400 m3.s-1 má obmedzenú dobu špičkovej prevádzky.

PARAMETRE VE NOSICE
Kategória priehradová – akumulačná
Výkon inštalovaný 67,5 MW
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok 3x130 m3.s-1
Počet turbo agregátov 3
Rok uvedenia do prevádzky 1957
Priemerná ročná výroba 157,4 GWh
  • Tagy
  • nosice