Nové Mesto nad Váhom

VE Nové Mesto n. VáhomVE Nové Mesto nad Váhom je druhou vodnou elektrárňou v poradí na derivačnom kanále. Jej technické parametre sú rovnaké ako na VE Kostolná. Pretože zdrž Trenčianske Biskupice má malý akumulačný objem, je prevádzka tejto kaskády hydraulicky úzko viazaná na prevádzku predchádzajúcej kaskády.

PARAMETRE VE NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Kategória kanálová
Výkon inštalovaný 25,5 MW
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok 2x90 m3.s-1
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prevádzky 1953
Priemerná ročná výroba 113,8 GWh