Orava

Vodná elektráreň Orava je umiestnená pri prvej veľkej akumulačnej nádrži v povodí Váhu so sezónnym vyrovnávaním odtokov. Tá pomáha zachytávať prívalové prítoky z jarného topenia snehu a z letných búrok a v zimnom období nadlepšuje prietoky vo Váhu. Tým zvyšuje podiel elektriny vyrobenej vo všetkých nižšie položených vodných elektrárňach v zimnom období.

PARAMETRE VE ORAVA
Kategória priehradová – akumulačná
Výkon inštalovaný 21,75 MW
Tok Orava
Typ turbíny Kaplan
Prietok 2x50 m3.s-1
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prevádzky 1953
Priemerná ročná výroba 31 GWh