Trenčín

VE Trenčín je poslednou vodnou elektrárňou na historicky prvom derivačnom kanále, ale je budovaná s časovým odstupom, a preto je projektovaná už na prietok 2x 90 = 180 m3.s-1, rovnaký ako má kaskáda pod touto vodnou elektrárňou.

Na VE Trenčín bol pri výstavbe inštalovaný systém s tepelným čerpadlom na využitie tepla odpadnej chladiacej vody. Tento systém zabezpečuje vykurovanie VE Trenčín a priľahlých priestorov dodnes.

Voda využitá na VE Trenčín vteká spolu s vodou z koryta Váhu do zdrže Trenčianske Biskupice, ktorá je zásobnou nádržou pre kaskádu Nové Mesto.

PARAMETRE VE TRENČÍN
Kategória kanálová
Výkon inštalovaný 16,1 MW
Tok Váh
Typ turbíny Kaplan
Prietok 2x90 m3.s-1
Počet turbo agregátov 2
Rok uvedenia do prevádzky 1956
Priemerná ročná výroba 83,4 GWh