Vstupné školenie pre práce v kontrolovanom pásme

Školenie pre prácu v prostredí s ionizujúcim žiarením – vstup do kontrolovaného pásma (KP), sa vykonáva podľa nasledovnej tabuľky:

SektorUrčené pre:ŠkolenieTrvanieMiesto

sekt. 4 – 5
EMO/EBO

slovenské/zahraničné dodávateľské organizácie
(v slovenskom jazyku)
základné
a periodické
2 – 3
hod.
eLearning (e-KURZ)
slovenské/zahraničné dodávateľské organizácie
(v slovenskom jazyku)
elektronický
TEST
30 min. EMO – budova ITC
EBO – budova IVES (obj. 721)

sekt. 4 – 5
EMO

zahraničné dodávateľské organizácie
(v anglickom jazyku)
základné
a periodické
cca.
1 hod.
Zabezpečí útvar Radiačnej ochrany EMO

sekt. 4 – 5
EBO

zahraničné dodávateľské organizácie
(v anglickom jazyku)
základné
a periodické
cca.
1 hod.
Zabezpečí útvar Radiačnej ochrany EBO

VYBERTE ŠKOLENIE