Zainteresované strany

V rámci aktivít udržateľnosti delíme zainteresované strany na interné a externé.

Slovenské elektrárne svojich zamestnancov považujú za najhodnotnejšie aktívum, od ktorého závisí úspech a budúcnosť spoločnosti.

Základnými faktormi udržateľnosti stanovenými pre naše interné zainteresované strany sú:

 • zdravie a bezpečnosť;
 • riadenie zamestnancov, kariérny rozvoj a motivácia;
 • posúdenie rôznorodosti zamestnancov.

Viac o zamestnancoch a starostlivosti o nich sa dozviete z Výročnej správy.

 • Finančná komunita – banky poskytujúce úvery Slovenským elektrárnam, finanční analytici.
 • Inštitúcie:
  • Politické inštitúcie
  • Úrady a dozorné orgány
  • Orgány dohliadajúce na dodržiavanie zákona
 • Obchodná komunita:
  • Obchodní hráči
  • Obchodné združenia
  • Odbory
 • Občianska spoločnosť a miestne komunity:
  • Občania / Verejná mienka
  • Názoroví Občianska spoločnosť vodcovia
  • Environmentálne mimovládne organizácie a záujmové skupiny
  • Iné ako environmentálne mimovládne organizácie a záujmové skupiny
  • Vzdelávacie a výskumné inštitúcie
  • Siete rozvíjajúce firemnú sociálnu zodpovednosť
 • Dodávatelia a zmluvní dodávatelia – mimoriadne zameranie na stavbu 3. a 4. bloku AE Mochovce ako na hlavný projekt spoločnosti a najväčšiu súkromnú investíciu v Slovenskej republike.
 • Zákazníci:
  • Potenciálni zákazníci
  • Koncoví zákazníci na trhu s elektrinou
 • Médiá:
  • Sociálne médiá
  • Tradičné médiá